Beeldcrypto

De beeldcrypto is een getekend cryptogram en bevat twee elementen die tezamen een woord vormen. Om het oplossen iets te vereenvoudigen wordt er soms een rebus met dezelfde oplossing toegevoegd.

woordcrypto