Sudoku

In 2005 heeft een “nieuwe” puzzelsoort de markt veroverd. Nieuw is overigens in dit geval niet echt nieuw, de puzzel bestond al onder de naam ”magisch vierkant”, maar werd nooit echt populair. De plotselinge populariteit ontstond in de Verenigde Staten en heeft in korte tijd Europa bereikt.
De Sudoku is vooral populair onder jongeren en treinreizigers. Doordat er uitsluitend met cijfers gewerkt wordt, is de puzzel internationaal. Met wat aandacht is hij door vrijwel iedereen op elke plek en binnen niet al te lange tijd op te lossen.
Plaats de cijfers van 1 tot en met 9 in de lege vakjes, zodanig dat op elke horizontale en verticale rij en in ieder blok van 3 x 3 vakjes die cijfers één keer voorkomen. Zoek naar een vakje waarin op grond van de hierboven gegeven regels maar een cijfer kan worden geplaatst. Hoe meer geplaatste cijfers, hoe meer soortgelijke mogelijkheden er ontstaan.

Gossepuzzels sudoku